Sunt økonomisk vett 101

Det helt grunnleggende

Økonomi handler egentlig bare om penger inn og penger ut. Man må ha en inntekt som gjør at man får inn penger, samt må man ha kontroll over sine kostnader. En god oversikt over dette skaper en sunn økonomi, og man unngår å bruke mer enn man har. Hvis man klarer å holde denne balansen har man kommet veldig langt. Videre handler det mest om tekniske aspekter, som hvordan man skal plassere sine penger, hvilke lån som er best å bruke og lignende.

Planlegging

Man tenker ofte på budsjett når det er snakk om økonomi og planlegging. Et budsjett er egentlig bare en plan for inntekter og kostnader i en periode. Det trenger altså ikke være noe komplisert, eller i et spesielt format. I sin enkleste form er det bare å skrive opp inntekter med en pluss foran, og så kostnader med en minus foran. Summer og se om det går opp. Hvis ikke må man tilpasse inntekter eller kostnader slik at det blir en god balanse mellom inntekter og utgifter.

Inntekter

Inntekter er lønn, pensjon eller ulike former for støtte og bidrag. Det er viktig å passe på at man har oversikt over alle sine mulige inntekter. Det er kanskje ikke alltid like enkelt å øke mengden penger som kommer inn, men hvis man er arbeidsfør og jobber deltid bør man kanskje vurdere å jobbe mer hvis pengene ikke strekker til. Pass på å få med all støtte som man eventuelt kvalifiseres for, fra stat og kommune. Alt kommer ikke automatisk.

Kostnader

Kostnader er noe man kan påvirke hver eneste dag. Det handler om store beslutninger som hvor mye man bruker på bolig og bil, men kanskje like mye om de små kostnadene hver dag. En kaffe hver dag blir mye på et år, for ikke å snakke om snus og røyking. Man må selvfølgelig gjøre sine egne prioriteringer her, det er ikke noe rett eller galt – men man ha økonomi i bakhodet hver dag. Tenk på at alle penger som brukes må tjenes opp et sted.

Noen avsluttende tips

Det er viktig å ikke være redd for økonomi. Å unngå sine regninger eller prøve å ikke tenke på økonomiske utfordringer, er en sikker vei til dårlig økonomi. Ta tak i utfordringer og problemer med en gang, ved å for eksempel kontakte kreditor hvis man ikke kan betale en regning i tide. Prøv å planlegge med en buffer for uforutsette kostnader. Litt planlegging og aktivt arbeid gjør at man kan spare mange av de unødvendige kostnader som følger med for eksempel inkasso.